Nota prawna

Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego

Tetra Pak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana poniżej: „Tetra Pak”) szanuje prywatność wszystkich osób odwiedzających niniejszy serwis internetowy.

Bez pisemnego upoważnienia udzielonego przez Tetra Pak nie wolno rozprowadzać, modyfikować bądź zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości niniejszego serwisu internetowego do celów publicznych lub komercyjnych.

Informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego mogą być modyfikowane przez Tetra Pak bez jakichkolwiek ograniczeń oraz bez wcześniejszego informowania Użytkowników.

Wszelkie prawa do serwisu internetowego Tetra Pak, w tym prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych, układu serwisu i poszczególnych stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

Jakakolwiek informacja zamieszczona w serwisie internetowym Tetra Pak nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis internetowy Tetra Pak ma na celu dostarczenie Użytkownikom ogólnych informacji na tematy, które mogą ich interesować. Tetra Pak nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, w tym szczególności o charakterze biznesowym, podjęte w oparciu o informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego.

Tetra Pak, pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu rzetelności informacji znajdujących się na stronach naszego serwisu internetowego, nie bierze odpowiedzialności za kompletność, aktualność i autentyczność tych informacji.

W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, Tetra Pak wyklucza odpowiedzialność za treść lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron, do których odsyłacze zamieszczone są w niniejszym serwisie internetowym. Korzystanie ze stron internetowych, do których prowadzą łącza ze stron serwisu Tetra Pak, odbywa się na własne ryzyko Użytkownika serwisu. Zalecamy zapoznanie się z treścią tych zasad na poszczególnych stronach.

Tetra Pak nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody wynikłe z dostępu do lub korzystania z niniejszego serwisu internetowego. Tetra Pak nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy Użytkownika lub inne urządzenia w związku z dostępem do tego serwisu, korzystaniem z serwisu, w szczególności pobieraniem jakichkolwiek danych.

Prawa na dobrach niematerialnych

Korzystanie z treści umieszczonych w serwisie internetowym Tetra Pak nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na stronach serwisu.

Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych z późniejszymi zmianami.

Wszelkie nazwy, logo, znaki i hasła prezentowane na stronach serwisu internetowego stanowią własność Tetra Pak lub innych stron. Używanie, kopiowanie, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji tych znaków bez pisemnej zgody Tetra Pak lub ewentualnych trzecich stron są zabronione.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Bez wyraźnej zgody Tetra Pak w żadnym czasie nie przechowuje danych dotyczących osób ani danych, które mogłyby być z nimi powiązane. Nie gromadzimy danych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer IP czy numer telefonu, ani innych danych pozwalających na odniesienie do określonych osób.

Bezpieczeństwo danych

Mimo że przetwarzamy wyłącznie dane anonimowe, wszyscy nasi pracownicy zajmujący się danymi zostali przed podjęciem pracy zobowiązani do zachowania poufności a ponadto stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie manipulacji danymi, ich zniszczeniu lub utracie.

Stosowanie plików cookie

Tetra Pak wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Kiedy użytkownik odwiedza witryny internetowe Tetra Pak, Tetra Pak zapisuje w jego przeglądarce (za pośrednictwem pliku cookie) numer, np. „22511”. W ten sposób przeglądarka „zapamiętuje” połączenia użytkownika z witryną. Przeniesienie tego numeru do innej przeglądarki nie jest możliwe. Ani my, ani żadna osoba trzecia, nie mamy możliwości powiązania tego numeru z konkretną osobą. Pliki cookie są również wykorzystywane dla celów prowadzenia kampanii reklamowych przez Tetra Pak oraz przez podmioty współpracujące z Tetra Pak w zakresie prowadzenia takich kampanii.

Opcje danych/plików cookie

Jeżeli użytkownik nie chce, aby informacje dotyczące jego osobistych zainteresowań były rozpoznawane, gromadzone i wykorzystywane , to użytkownik może ustawić w przeglądarce żądaną opcję pozwalającą na blokowanie plików cookie. W przeglądarce Internet Explorer można ją znaleźć w menu Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność.”